പക്ഷിപ്പനിബാധയെ തുടർന്ന് താറാവുകളെ കൊന്നുതുടങ്ങി!

ആലപ്പുഴ:പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ജില്ലയിലെ മൂന്നു പഞ്ചായത്തുകളിലെ താറാവുകളെയാണ് പ്രധാനമായും കൊല്ലുന്നത്‌. അസുഖം ബാധിച്ച താറാവുകളെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണ് കൊല്ലുന്നത്‌.അസുഖബാധയെ തുടർന്ന് ചത്ത താറാവുകളെയും ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ തന്നെ മറവുചെയ്യും.ഇതോടെ  പക്ഷിപ്പനി നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുമെന്നാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ജില്ലയിൽ നിന്നും താറാവുകളെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

Be the first to comment on "പക്ഷിപ്പനിബാധയെ തുടർന്ന് താറാവുകളെ കൊന്നുതുടങ്ങി!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*