പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുരിദാറിട്ടു പ്രവേശനം: എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു!

തിരുവനന്തപുരം:ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചുരിദാറിട്ടു പ്രവേശിക്കാമെന്ന ക്ഷേത്രം എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതി ചെയർമാൻ കൂടിയായ ജില്ലാ ജഡ്ജി മരവിപ്പിച്ചത്.വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.ഇന്നലെയാണ് എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസർ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചുരിധാർ ധരിക്കാമെന്ന ഉത്തരവിറക്കിയത്.

Be the first to comment on "പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുരിദാറിട്ടു പ്രവേശനം: എക്സികുട്ടീവ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*