കെട്ടിട നിർമാണ രംഗത്തേയ്ക്ക് ഭീമയുടെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പ്!

ഭീമ ഗ്രുപ്പ് ‘അർബൻസ്‌കേപ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്’ എന്ന പേരിൽ ഫ്ലാറ്റ്,വില്ല,മാളുകൾ പ്രോജെക്ടുമായി കെട്ടിട നിർമാണ രംഗത്തേയ്ക്ക് കടക്കുന്നു. ‘അർബൻസ്‌കേപ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്’ന്റെ ആദ്യ പ്രൊജെക്ടുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തു തുടങ്ങും. കുറവൻകോണം,കുന്നുകുഴി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അർബൻസ്‌കേപ് ഡൈൻസ്റ്റി, അർബൻസ്‌കേപ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നീ മൂന്ന് ബെഡ്‌റൂം അപ്പാർട്‌മെൻറ്കളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. 200 കോടി മുതൽ മുടക്കിലാണ് അപ്പാർട്‌മെൻറ്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ഭീമ ഗ്രുപ്പ് ചെയർമാൻ ബി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

Be the first to comment on "കെട്ടിട നിർമാണ രംഗത്തേയ്ക്ക് ഭീമയുടെ ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്പ്!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*