പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനം ഒഴിയില്ല,അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തയാർ:ലക്ഷ്മി നായർ!

തിരുവനന്തപുരം:ലോ അക്കാദമി പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനം ഒഴിയില്ലെന്നും പകരം അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു തത്കാലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ തയാറാണെന്നു ലക്ഷ്മി നായർ.മാനേജ്മെന്റും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിലാണ് ലക്ഷ്മി നായർ നിലപാടറിയിച്ചത്.

പ്രിൻസിപ്പലിനെ തത്കാലത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്താമെന്നു മാനേജ്മെന്റും പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ രാജിയല്ലാതെ മറ്റൊരു ചർച്ചയ്ക്കും തയാറല്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും നിലപാടെടുത്തതോടെ ചർച്ച പരാജയപെട്ടു.

Be the first to comment on "പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനം ഒഴിയില്ല,അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തയാർ:ലക്ഷ്മി നായർ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*