ജൂൺ 30 നകം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കോൺഗ്രസിനോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ!

ന്യൂഡല്‍ഹി :സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഒരു വര്ഷം കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തള്ളി. സംഘടന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂൺ 30 നകം നടത്തണമെന്നും ജൂലൈ 15ന് മുന്‍പ് പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക കമ്മിഷനു കൈമാറണമെന്നാണു നിര്‍ദേശം.

2015 മുതല്‍ രണ്ടു തവണയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനു സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കമ്മീഷൻ സമയം നീട്ടി നൽകിയിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ വൈകുന്നതെന്നും ഇനിയും സമയം നീട്ടി നൽകുന്നത് ഉചിതമാകില്ലെന്നും കമ്മീഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Be the first to comment on "ജൂൺ 30 നകം സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കോൺഗ്രസിനോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*