ഒളിമ്പിക്സ് ജേതാവായ ഒൾഗ കോർബട്ട് ദാരിദ്ര്യം മൂലം മെഡലുകള്‍ വിൽക്കാനൊരുങ്ങുന്നു!

ദാരിദ്ര്യം മൂലം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒളിമ്പിക്സ് ജേതാവായ ഒൾഗ കോർബട്ട് മെഡലുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി വിൽക്കാനൊരുങ്ങുന്നു.യുഎസിലെ അരിസോണയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒൾഗ ബെലാറസിലാണ് ജനിച്ചത്. ജിംനാസ്റ്റിക്സ് താരമായിരുന്നു ഓർഗ.

1972 മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിൽ നേടിയ മൂന്നു സ്വർണ മെഡലുകളും ഒരു വെള്ളി മെഡലും 1976ലെ മോണ്‍ട്രിയൽ ഗെയിംസിൽ നേടിയ മെഡലുകളുമാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ വിൽക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

Be the first to comment on "ഒളിമ്പിക്സ് ജേതാവായ ഒൾഗ കോർബട്ട് ദാരിദ്ര്യം മൂലം മെഡലുകള്‍ വിൽക്കാനൊരുങ്ങുന്നു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*