കേരളത്തിന് നേട്ടം;ശിശു മരണ നിരക്ക് ഒറ്റക്കത്തിലേയ്ക്ക് ചുരുക്കി!

കേരളത്തിലെ ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറഞ്ഞതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സർവേ ഫലം. 2016 മാർച്ച്-ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിവര ശേഖരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർവേ ഫലം പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ ആയിരത്തിൽ പതിനാറായിരുന്ന ശിശുമരണ നിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ ശരാശരി 42 ആയിരിക്കെ ശിശുമരണ നിരക്ക് ഒറ്റ അക്കത്തിലേക്ക് ചുരുക്കിയത്തോടെ കേരളം ആരോഗ്യപരിപാലനത്തില്‍ വന്‍ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് നടത്തിയിയത്.

Be the first to comment on "കേരളത്തിന് നേട്ടം;ശിശു മരണ നിരക്ക് ഒറ്റക്കത്തിലേയ്ക്ക് ചുരുക്കി!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*