ജിഎസ്ടിയുടെ നാലു ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി!

ന്യൂഡൽഹി: ലോക്സഭാ ജിഎസ്ടിയുടെ നാലു ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി. പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ  എതിർപ്പിനെ മറികടന്നാണ് ബില്ലുകൾ ലോക്സഭാ പാസ്സാക്കിയത്. ഇനി ബില്ലുകൾ രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയിൽ വരും.ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാകുന്നതോടെ രാജ്യത്താകമാനം ഒറ്റ നികുതി എന്ന സമ്പ്രദായം  നിലവിൽ വരും.

Be the first to comment on "ജിഎസ്ടിയുടെ നാലു ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*