ഐ എസിൽ ചേർന്ന ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചതായി സന്ദേശമെത്തി!

ഭീകരസംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റില്‍ ചേർന്ന ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചതായി ബന്ധുക്കൾക്ക് സന്ദേശം. കാസർകോട് സ്വദേശി യഹിയ എന്ന ബെസ്റ്റിന് മരിച്ചതായാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചത്.

Be the first to comment on "ഐ എസിൽ ചേർന്ന ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചതായി സന്ദേശമെത്തി!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*