പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ ഇരുനൂറോളം തീവ്രവാദികൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ!

പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ ഇരുനൂറോളം ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ തീവ്രവാദികൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.ഇതിനു പിന്നാലെ   ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ ക്യാമ്പില്‍ നിന്നും പരിശീലനം കഴിഞ്ഞിറഞ്ഞിയ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നു.

Be the first to comment on "പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിൽ ഇരുനൂറോളം തീവ്രവാദികൾ പരിശീലനം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*