പാറ്റൂരില്‍ ഭൂമി കയ്യേറ്റം നടന്നതായി സർക്കാർ!

തിരുവനന്തപുരം:പാറ്റൂരിൽ ഫ്ലാറ്റ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറിയാണെന്നു സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം.പാറ്റൂരില്‍ 31 സെന്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി കയറിയാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തി ഫ്ലാറ്റ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെയും റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെയും സ്ഥലത്താണ് അനധികൃത കൈയേറ്റമെന്നും സർക്കാർ ലോകായുക്തയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. ആദ്യമായാണ് പറ്റൂരിലേത് കൈയേറ്റമാണെന്നു സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

Be the first to comment on "പാറ്റൂരില്‍ ഭൂമി കയ്യേറ്റം നടന്നതായി സർക്കാർ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*