സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കായികോത്സവത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ മുന്നിൽ!

കോട്ടയം:61 മത് സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കായികോത്സവത്തിനു ഇന്ന് തുടക്കമായി.പാലായിൽ നടക്കുന്ന കായികമേള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.ആദ്യ ദിനം എറണാകുളം ജില്ലയാണ് മുന്നിൽ.ഏഴു സ്വർണം ഉൾപ്പടെ 50 പോയിന്റുകളാണ് എറണാകുളം നേടിയത്. നാലു സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ 32 പോയിന്റുമായി പാലക്കാടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.

പോയിന്റ് നില ; എറണാകുളം -50 , പാലക്കാട് -32, തിരുവനന്തപുരം-27, കോഴിക്കോട്-24, പത്തനംതിട്ട-11, തൃശൂർ-5,കോട്ടയം-4, വയനാട്-3,കണ്ണൂർ-3, ആലപ്പുഴ-2,കൊല്ലം-1

Be the first to comment on "സംസ്ഥാന സ്കൂള്‍ കായികോത്സവത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ മുന്നിൽ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*