കളക്ടർമാർക്ക് അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി!

തിരുവനന്തപുരം:തലസ്ഥാനത്തു തുടരുന്ന കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലെ കളക്ടര്‍മാര്‍ക്കു കാലവർഷ കെടുതിയെ തുടർന്ന് അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത സാഹചര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Be the first to comment on "കളക്ടർമാർക്ക് അതീവ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകി!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*