ഊഖി ദുരന്തം:മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 65 ആയി!

തിരുവനന്തപുരം:ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് കടലിൽ കാണാതായ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി ഇന്ന് കണ്ടെത്തി.കോഴിക്കോട് പുതിയാപ്പ തീരത്താണ് കോസ്റ്റ്ഗാർഡ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 65 ആയി. അതേസമയം ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിയായ സൈറസിനെ മൃതദേഹമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

Be the first to comment on "ഊഖി ദുരന്തം:മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 65 ആയി!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*