1.9 ശതമാനം വോട്ട് നോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചു!

ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിലും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വര്‍ധിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിനിടയിലും ‘നോട്ട’യ്ക്ക് ലഭിച്ചത് നാല് ലക്ഷത്തോളം വോട്ടുകള്‍.മൊത്തം പോളിങ്ങില്‍ 1.9 ശതമാനം വോട്ടാണ് നോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.പോര്‍ബന്ധറിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ ബാഹുഭായി ബോക്ക്‌റിയയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കാള്‍ ഏറെ മുന്നിലാണ് നോട്ട വോട്ടുകള്‍. ബാഹുഭായിയ്ക്ക് 1855 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചപ്പോള്‍, 3433 വോട്ടുകളാണ് നോട്ടയായിരിക്കുന്നത്.

Be the first to comment on "1.9 ശതമാനം വോട്ട് നോട്ടയ്ക്ക് ലഭിച്ചു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*