രജനികാന്ത് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് പുറത്തിറക്കി!

ചെന്നൈ:രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റുമായി സ്റ്റൈൽമന്നൻ രജനികാന്ത്. ‘രജനിമന്‍ഡ്രം’ എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ മികച്ച രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇത്തിൾ പങ്കാളികളാകണമെന്നും രജനികാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെയാണ് രജനികാന്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Be the first to comment on "രജനികാന്ത് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് പുറത്തിറക്കി!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*