പാസ്പോര്‍ട്ട് വിലാസം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയല്ല!

ന്യൂഡൽഹി:പാസ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അവസാന പേജില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണ വിലാസം ഒഴിവാക്കി പുതിയ പാസ്പോര്‍ട്ട് നൽകാനുള്ള തീരുമാനവുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ തയാറെടുക്കുന്നു. പാസ്പോര്‍ട്ട് ഡിവിഷന്‍ നിയമകാര്യ വിഭാഗം അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി സുരേന്ദ്ര കുമാറാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

നിലവിൽ ഒന്നാം പേജിൽ വ്യക്തിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയും അവസാന പേജില്‍ വിലാസവുമുള്ളതിനാൽ ഇത് വിലാസം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖയായി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ യാത്രയ്ക്ക് മുൻപായി എമിഗ്രേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റില്‍ വ്യക്തിയുടെ വിലാസം നേരത്തെ ലഭിക്കുന്നതിനാല്‍ പാസ്പോര്‍ട്ടിലെ അവസാന പേജ് പരിശോധിക്കാറില്ല.

പാസ്പോര്‍ട്ടിലെ ബാര്‍കോര്‍ഡ് സ്കാന്‍ ചെയ്താലും ഈ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും. അതിനാലാണ് പാസ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ അവസാന പേജില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണ വിലാസം ഒഴിവാക്കി പുതിയ പാസ്പോര്‍ട്ട് നൽകാനുള്ള പുതിയ തീരുമാനം.

Be the first to comment on "പാസ്പോര്‍ട്ട് വിലാസം തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖയല്ല!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*