മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് കൂച്ച് വിലങ്ങുമായി ചൈനീസ് സർക്കാർ!

മുസ്‌ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവധിക്കാലങ്ങളിൽ മതപഠന ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ വിലക്ക്.ചൈനീസ് വിദ്യാഭ്യാസ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സര്‍ക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നേരത്തെ സൺഡേ സ്കൂളുകൾക്ക് സർക്കാർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Be the first to comment on "മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് കൂച്ച് വിലങ്ങുമായി ചൈനീസ് സർക്കാർ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*