സിദ്ധേശ്വര്‍ സ്വാമി പദ്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം നിരസിച്ചു!

പദ്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം നിരസിച്ചു കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സിദ്ധേശ്വര്‍ സ്വാമിയുടെ കത്ത്.താനൊരു സന്യാസിയായതിനാൽ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ താത്പര്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കത്തിൽ പറയുന്നു. പദ്മശ്രീ പുരസ്‌കാരത്തിന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ നന്ദിയുണ്ട്.

എന്നാൽ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തതിനാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയും നിരസിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നു. കർണാടകയിലെ ആത്മീയഗുരുവാണ് സിദ്ധേശ്വര്‍ സ്വാമിജി.

Be the first to comment on "സിദ്ധേശ്വര്‍ സ്വാമി പദ്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം നിരസിച്ചു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*