മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഫുട്‌ബോൾ കാണുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ദാറുല്‍ ഉലൂം പുരോഹിതൻ!

മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്കും കായിക മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് സർക്കുലറുമായി ദാറുല്‍ ഉലൂം പുരോഹിതൻ. ഫുട്‌ബോൾ മത്സരം കാണുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ശ്രദ്ധ പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രമായിരിക്കും.മുട്ടിനു താഴെ വസ്ത്രങ്ങളിടുന്ന പുരുഷന്മാരെയും, കായികമത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതിന് ഭാര്യമാരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരേയും സർക്കുലറിൽ വിമർശിക്കുന്നു.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്നി മുസ്ലീം സര്‍വകലാശാലയാല ദാറുല്‍ ഉലൂമിലെ പുരോഹിതനായ മുഫ്ത്തി അത്താര്‍ കാസ്മി എന്ന പുരോഹിതനാണ് സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.ദാറുല്‍ ഉലൂം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലാണ്.

Be the first to comment on "മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഫുട്‌ബോൾ കാണുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ദാറുല്‍ ഉലൂം പുരോഹിതൻ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*