കപ്പൽശാലയിലെ പൊട്ടിത്തെറി;അപകടം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നതെന്നു ഷിപ്പിംഗ് ഡി.ജി!

കൊച്ചി:കൊച്ചി കപ്പശാലയിൽ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നതെന്നു ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഒഫ് ഷിപ്പിംഗ്. ഏതു തരത്തിലുമുള്ള വാതക ചോർച്ചയും പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനം ഷിപ്പ് യാര്‍ഡിലുണ്ട്. സുരക്ഷ പരിശോധനയിൽ ഉണ്ടായ പാളിച്ചയാകാം അപകട കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെ കപ്പല്ശാലയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കൊണ്ടുവന്ന ഒ.എന്‍.ജി.സി കപ്പലായ സാഗർ ഭൂഷണിലാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. പൊട്ടിത്തെറിയിൽ അഞ്ചു മലയാളികൾ മരിച്ചിരുന്നു.

Be the first to comment on "കപ്പൽശാലയിലെ പൊട്ടിത്തെറി;അപകടം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നതെന്നു ഷിപ്പിംഗ് ഡി.ജി!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*