അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് നീരവ് മോദി!

പിഎൻബി തട്ടിപ്പ്‌ കേസിൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് സിബിഐയോട് നീരവ് മോദി. കേസുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ ഇമൈലിനാണ് നീരവിന്റെ മറുപടി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് അടുത്തയാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ എത്തണമെന്ന് സിബിഐ  ആവശ്യപ്പെട്ടുരുന്നു.എന്നാൽ   ബിസ്സിനെസ്സ്  പരമായ തിരക്കുള്ളതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു നീരവിന്റെ മറുപടി.

Be the first to comment on "അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്ന് നീരവ് മോദി!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*