നഴ്സുമാരുടെ സമരം പിൻവലിച്ചു!

മാർച്ച് ആറിന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർ നടത്താനിരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു. ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ ഉത്തരവ് ഈ മാസം തന്നെ ഇറക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനയ്ക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമരം പിൻവലിച്ചത്.എന്നാൽ സർക്കാർ നിർദേശിച്ച ശമ്പള പരിഷ്കരണം നല്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റുകളുടെ നിലപാട്.

Be the first to comment on "നഴ്സുമാരുടെ സമരം പിൻവലിച്ചു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*