വൻ തുകകൾ വായ്പയായി എടുക്കുന്നതിന് പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകണം!

ന്യൂഡൽഹി:50 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള വായ്പകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇനി മുതൽ പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകണം.കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനായുള്ള നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. വന്‍ തുക വായ്പയെടുത്ത് രാജ്യംവിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം. ബാങ്കുകൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ നൽകും.

Be the first to comment on "വൻ തുകകൾ വായ്പയായി എടുക്കുന്നതിന് പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകണം!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*