കെ ബാബുവിനെതിരെ വിജിലൻസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു!

കൊച്ചി:മുൻമന്ത്രി എക്‌സ്‌സൈസ് മന്ത്രിച്ചു കെ ബാബുവിനെതിരെ വിജിലൻസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.കെ ബാബുവിന്റെ 45 ശതമാനത്തോളം സ്വത്തുക്കൾ വരവിൽ കവിഞ്ഞതാണെന്നു വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

മുവാറ്റുപുഴ കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കെ ബാബുവിന്റെ അപേക്ഷ കൂടി പരിഗണിച്ച വിജിലൻസ് ബാബുവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തള്ളുകയായിരുന്നു.

Be the first to comment on "കെ ബാബുവിനെതിരെ വിജിലൻസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*