പൊതുപണിമുടക്ക് ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ!

സ്ഥിരം തൊഴിൽ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിവിധ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തു ആഹ്വനം ചെയ്ത പണിമുടക്ക് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ തുടങ്ങും.

ഇന്ന് രാത്രി 12 മുതല്‍ നാളെ രാത്രി 12 വരെയാണ് പണിമുടക്ക്.പാല്‍, പത്രം, ആശുപത്രി, വിവാഹം, വിമാനത്താവളം എന്നിവയെ പണിമുടക്കില്‍നിന്ന്‌ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Be the first to comment on "പൊതുപണിമുടക്ക് ഇന്ന് അർധരാത്രി മുതൽ!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*