ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം;ആരോഗ്യമന്ത്രി കെജിഎംഒഎ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച നടത്തുന്നു!

തിരുവനന്തപുരം:സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കിടന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ചർച്ച.ഡോക്ടർമാർ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കു കത്ത് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് മന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്കു വിളിച്ചത്.ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനാണ് സാധ്യത.

ഓ പി സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ സമരം തുടങ്ങിയത്.മുന്നറിയിപ്പ് നല്കാതെയുള്ള സമരം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് സർക്കാരും നിലപാടെടുത്തു.കൂടാതെ സമരം ചെയുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ മന്ത്രിയുമായി ഒത്തുതീർപ്പു ചർച്ചയ്ക്കു തയാറായത്.

Be the first to comment on "ഡോക്ടർമാരുടെ സമരം;ആരോഗ്യമന്ത്രി കെജിഎംഒഎ പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച നടത്തുന്നു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*