സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ്ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു!

സംസ്ഥാനത്ത് ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി, വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു . 83.75 വിജയശതമാനം.4,42,434 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ എഴുതിയത്.ഇതില്‍ 3,09,065 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ജയിച്ചത്. 14735 കുട്ടികള്‍ എല്ലാവിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടി.

രാവിലെ 11 ന് സെക്രട്ടേറിയേറ്റില്‍ വിദ്യാവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിജയ ശതമാനം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയ്ക്കും ഏറ്റവും കുറവ് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കുമാണ്. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ 86.75 ശതമാനം കുട്ടികളും പത്തനംതിട്ടയില്‍ 77.16 ശതമാനം കുട്ടികളും വിജയം നേടി.

70 സ്‌കൂളുകള്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടി.സേ പരീക്ഷ ജൂണ്‍ അഞ്ചുമുതല്‍ 12 വരെ നടത്തും.

Be the first to comment on "സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ്ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*