കസ്റ്റഡിയില്‍ കൊലപ്പെട്ട ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ലഭിച്ചു!

പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ കൊലപ്പെട്ട ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ലഭിച്ചു. റവന്യൂവകുപ്പില്‍ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റായായി നിയമിച്ച ഉത്തരവ് എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാണ് ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകിയത്.കൂടാതെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായവും നൽകി.

അഖിലയും ശ്രീജിത്തിന്റെ അമ്മ ശ്യാമളയും ജോലി ലഭിച്ചതില്‍ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തി. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി വീട് സന്ദര്‍ശിക്കാത്തതില്‍ ദുഖമുണ്ടെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു. ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണത്തില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ കുടുംബം ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ്.

Be the first to comment on "കസ്റ്റഡിയില്‍ കൊലപ്പെട്ട ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ലഭിച്ചു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*