ജനസേവ ശിശുഭവന്‍ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു!

ആലുവ:ജനസേവ ശിശുഭവന്‍ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു.ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ ഇല്ലാതെ യാണ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ശിശുഭവനിലെ രേഖകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

2017 ജൂലായില്‍ ശിശുഭവനിലെ കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അതേസമയം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ ശിശുഭവനിലെ അന്തേവാസികളായ കുട്ടികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു ഇതിനെത്തുടർന്നു സർക്കാർ നടപടികൾ നിർത്തി വെച്ചു.

Be the first to comment on "ജനസേവ ശിശുഭവന്‍ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*