സ്കറിയ തോമസുമായി കേരളം കോൺഗ്രസ് ബി ലയനത്തിനില്ല;ആര്‍.ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള.

സ്കറിയ തോമസുമായി ലയനം തള്ളി കേരളം കോൺഗ്രസ് ബി.സ്കറിയയുമായി നിലവിൽ യാതൊരുവിധ ചർച്ചയും ഇല്ലെന്ന് ആര്‍.ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള.കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ആയിത്തന്നെ ഇടതുമുന്നണി പ്രേവേശനം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലയനം സംബന്ധിച്ച്‌ സ്‌കറിയ തോമസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണമെന്നും പിള്ള പറഞ്ഞു.കൊല്ലം ജില്ലാ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്ബില്‍ സംസാരിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Be the first to comment on "സ്കറിയ തോമസുമായി കേരളം കോൺഗ്രസ് ബി ലയനത്തിനില്ല;ആര്‍.ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*