രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം:രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്ശനത്തിനിടെ തലസ്ഥാനത്തു വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച.രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ പൊലീസിന്റെ വയര്‍ലെസ് സന്ദേശങ്ങള്‍ ചോർന്നു. സംഭവത്തിൽ കരമനയിലെ ‘ഓഫ് റോഡ്’ എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വയര്‍ലെസ് സെറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു.ബൈക്ക് റൈഡും ട്രക്കിങ്ങും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥപാനമായ ‘ഓഫ് റോഡ്’ റേസിങ്ങിനുവേണ്ടിയാണ് വയര്‍ലസുകള്‍ വാങ്ങിയതെന്ന് അറിയുന്നു.

Be the first to comment on "രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*