വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ബിപിഎല്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ബിപിഎല്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍. ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ദുരിതാശ്വാസ നിധിലേക്ക് ഒരു മാസത്തെ ശമ്ബളം നല്‍കുമെന്നും എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അനാവശ്യ ചിലവുകൾ  നിര്‍ത്തലാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Be the first to comment on "വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ബിപിഎല്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*