നോട്ടു നിരോധനം വിജയകരം;അരുണ്‍ ജയ്റ്റലി.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ടു നിരോധനം വിജയകരമായിരുന്നുവെന്ന് അരുണ്‍ ജയ്റ്റലി.കള്ളപണ വിമുക്തമായ സമൂഹത്തെ നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. അത് നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിജയിച്ചു.

നോട്ടു നിരോധനത്തിന് ശേഷം നികുതി വരുമാനത്തില്‍ 25 ശതമാനം വർധനയാണുണ്ടായത്. ആദ്യ വര്‍ഷം ഇത് 19 ശതമാനമായിട്ടാണ് വര്‍ധിച്ചത്.ലക്ഷം കോടിയുടെ അധിക വരുമാനം ലഭിച്ചു.

1.8 മില്യണ്‍ ജനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളും വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തമില്ലായിമ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കാനും നോട്ടു നിരോധനം മൂലം സാധിച്ചതായും അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

Be the first to comment on "നോട്ടു നിരോധനം വിജയകരം;അരുണ്‍ ജയ്റ്റലി."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*