കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകും;കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡ.

പ്രളയക്കെടുതി തരണം ചെയ്തു വരുന്ന കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിധ സഹായങ്ങളും നല്‍കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡ.

സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയ ശേഷം ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ സഹായങ്ങളും ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും കേരളത്തിന് നല്‍കുമെന്നും നഡ്ഡ പറഞ്ഞു .

Be the first to comment on "കേരളത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകും;കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡ."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*