ഓട്ടോ, ടാക്‌സി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഓട്ടോ, ടാക്‌സി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മിനിമം ചാര്‍ജ് ഒന്നര കിലോമീറ്ററിനു 20 രൂപയിൽ നിന്നും 25 രൂപയായും ടാക്‌സി മിനിമം ചാര്‍ജ് അഞ്ചു കിലോമീറ്ററിനു 150 രൂപയിൽ നിന്നും 175 രൂപയുമായാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശ മന്ത്രിസഭാ അതേപടി അംഗീകരിച്ചില്ല.ഓട്ടോയുടെ കുറഞ്ഞനിരക്ക് 30 രൂപയും ടാക്‌സിയുടെ കുറഞ്ഞനിരക്ക് 200 രൂപയുമാക്കണമെന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രന്‍ കമ്മറ്റിയുടെ ശുപാര്‍ശ.

Be the first to comment on "ഓട്ടോ, ടാക്‌സി നിരക്കുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചു."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*