ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളികളിലെ കുമ്ബസാരം നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി.

സുപ്രീംകോടതി

ക്രിസ്ത്യ പള്ളികളിലെ കുമ്ബസാരം നിരോധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി.വിശ്വാസികളുടെ കുമ്ബസാര രഹസ്യങ്ങള്‍ പുരോഹിതന്‍ന്മാര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന പരാതിയിലാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

മലങ്കരസഭയ്ക്ക് കീഴിലെ പള്ളികളിലാണ് കുമ്ബസാരം നിര്‍ത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യപെട്ടിരിക്കുന്നത്.പലരും കുമ്ബസാര രഹസ്യങ്ങള്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് ഹര്‍ജിയിലെ പ്രസ്താവന.കുമ്ബസാര രഹസ്യങ്ങള്‍ പുരോഹിതന്‍ മറ്റാരോടും പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നാണ് നിയമം.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇത് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു, കുമ്ബസാര രഹസ്യങ്ങള്‍ പുരോഹിതര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാന്‍ പുരോഹിതരില്‍ പലരും കുമ്ബസാര രഹസ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു.തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കുമ്ബസാരം നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മലങ്കര സഭയിലെ രണ്ട് വിശ്വാസികള്‍ റിട്ട് ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

Be the first to comment on "ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളികളിലെ കുമ്ബസാരം നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*