ശബരിമല ദർശനത്തിനായി യുവതികൾ വീണ്ടുമെത്തി

ശബരിമലയിൽ ദര്ശനം നടത്തുന്നതിനായി യുവതികൾ വീണ്ടുമെത്തി.രേഷ്മ നിഷാന്ത്.സനിയ സനീഷ് എന്നിവരാണ് ആറ് പുരഷന്മാർക്ക്‌ ഒപ്പം എത്തിയത്.എന്നാൽ വലിയ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസ് ഇവരെ നിലയ്ക്കലിൽ വച്ച് തന്നെ മടക്കി അയച്ചു. പോലീസ്…

Read More