ക്രിസ്ത്യന്‍ പള്ളികളിലെ കുമ്ബസാരം നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി.

ക്രിസ്ത്യ പള്ളികളിലെ കുമ്ബസാരം നിരോധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി.വിശ്വാസികളുടെ കുമ്ബസാര രഹസ്യങ്ങള്‍ പുരോഹിതന്‍ന്മാര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന പരാതിയിലാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മലങ്കരസഭയ്ക്ക് കീഴിലെ പള്ളികളിലാണ് കുമ്ബസാരം നിര്‍ത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യപെട്ടിരിക്കുന്നത്.പലരും കുമ്ബസാര…

Read More