റൂബെല്ല വാക്‌സിൻ;എതിർക്കുന്നവരെ പിന്തുണച്ച് ഇടതു എംഎല്‍എ ആരിഫ്!

മീസില്‍സ്‌റുബെല്ല (എംആര്‍) കുത്തിവൈപ്പിനെ കുറിച്ച് ചില മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിമുഖത നിലനിൽക്കെ വാക്‌സിൻ വിരുദ്ധരെ പിന്തുണച്ചു ഇടതു എംഎൽഎ എ എം ആരിഫ് രംഗത്ത്. സർക്കാരിന്റെ നിർദേശം ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് താൻ എംആർ വാക്‌സിൻ…

Read More