74 വെളിച്ചെണ്ണ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ നിരോധിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തു മായം കലർന്നതായി കണ്ടെത്തിയ 74 വെളിച്ചെണ്ണ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ നിരോധിച്ചു.ഇത്തരം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഉത്പാദനം,സംഭരണം,വിതരണം,വില്പന എന്നിവ നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ കമ്മീഷണര്‍ ആനന്ദ് സിംഗ് പുറത്തിറക്കി. ക്രിസ്തുമസ്-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ…

Read More