‘മീശ’ പിന്‍വലിച്ച തീരുമാനത്തിനെതിരെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പില്‍ നിന്ന് എസ് ഹരീഷിന്റെ ‘മീശ’ എന്ന നോവൽ പിൻവലിച്ച തീരുമാനത്തിനെതിരെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ.തീരുമാനം പുഃന പരിശോധിക്കണമെന്നും, ഭീഷണിക്കു മുന്നിൽ മുട്ട് മടക്കരുതെന്നും ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന്‍…

Read More