ശബരിമല;സർവകക്ഷിയോഗം വിജയിച്ചില്ല.

തിരുവനന്തപുരം:ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഇന്ന് വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗം വിജയിച്ചില്ല. സര്‍വകക്ഷിയോഗം വെറും പ്രഹസനം സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന സർക്കാർ നിലപാടിൽ നിന്നും വിട്ടു വീഴ്ചയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി തയാറായില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്…

Read More